V sklopu projekta Bridge 47 je izšla publikacija Zunaj cone udobja? Globalno učenje in medsektorska partnerstva za trajnostni razvoj.

Ta nova publikacija deli spoznanja iz različnih medsektorskih partnerstev, ki so nastala med izvajanjem projekta Bridge 47 s konzorcijskimi partnerji po vsej Evropi. Dokazuje potencial partnerstev za globalno učenje, ki vključujejo civilno družbo in široko paleto akterjev v različnih sektorjih: od oblikovalcev politik do akademskih krogov, od medijev do zdravstvenih storitev, od podjetij do muzejev.

Za ponazoritev obsega teh sodelovanj in navdih drugim je v publikaciji predstavljenih devet študij primerov. Postavljeni so v širši kontekst, ki se osredotoča na to, kako je mogoče rešiti vprašanja trajnostnega razvoja z medsektorskimi partnerstvi in kako lahko globalno učenje uporabimo kot pristop v takšnih partnerstvih, medtem ko raziskujemo njihov prispevek k transformativnim, sistemskim spremembam.

Vsako poglavje ponuja razmišljajoča vprašanja, ki bralcu pomagajo pri kritičnem in praktičnem razmišljanju o tem, kako bi jim partnerstvo z novim ter morebiti „nenavadnim“ sektorjem lahko pomagalo pri uresničevanju njihovega poslanstva, na koga naj se obrne in kako, ter za kakšno partnerstvo naj si prizadeva.

Izkušnje, pridobljene pri Bridge 47 partnerstvih, ponujajo vpogled v to, kako se tovrstna partnerstva lahko vzpostavijo, pasti, ki se jim je treba izogniti, in kako je mogoče izkoristiti priložnosti za reševanje izzivov trajnostnega razvoja prek izobraževanja in učenja.

OUT OF THE COMFORT ZONE? GCE and Cross-Sector Partnerships for Sustainable Development

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.