UNESCO skupaj z Education International izvaja globalno raziskavo o pripravljenosti učiteljev, da v svoje poučevanje vključijo izobraževanje za trajnostni razvoj in izobraževanje o globalnem državljanstvu. Anketa je odprta od 1. marca 2021 do sredine aprila 2021 na tej povezavi.

Študija bo zbrala informacije o pripravljenosti učiteljev za poučevanje izobraževanja za trajnostni razvoj in izobraževanja o globalnem državljanstvu, razpoložljivem usposabljanju in podpori, pristopih v celotnem kurikulumu in pri ocenjevanju učnih rezultatov ter drugih dejavnostih, povezanih tematiko v šolah in lokalni skupnosti.

Pod vodstvom tehnične strokovne skupine, ki je bila ustanovljena leta 2020, so pripravili spletno anketo za učitelje o zbiranju informacij. Raziskava bo na voljo v več jezikih, vključno s šestimi uradnimi jeziki ZN (arabščina, kitajščina, angleščina, francoščina, ruščina in španščina).

Anketa je namenjena vsem učiteljem v formalnem osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, ne glede na predmete, ki jih poučujejo. Za izpolnjevanje vprašalnika je potrebno od 30 do 40 minut.

Rezultati raziskave bodo predstavljeni na naslednjem Unescovem globalnem forumu o izobraževanju za trajnostni razvoj in izobraževanju o globalnem državljanstvu, ki ga bo Republika Koreja gostila septembra 2021. Globalni forum, ki poteka vsaki dve leti, združuje oblikovalce politik, civilno družbo in strokovnjake. Leta 2021 bo forum preučil napredek pri doseganju cilja 4.7 trajnostnega razvoja in ovir pri napredku.

Anketo lahko izpolnite tu.

Več o ciljih trajnostnega razvoja na spletni strani www.globalni-cilji.si.

Pripravila: PV

Foto: Canva