Evropska komisija je odprla javno posvetovanje, s katerim želi pridobiti mnenja o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja. Posvetovanje je namenjeno splošni in strokovni javnosti, še posebej pa vsem, ki ste že izkoristili katero od možnosti potrjevanja tako pridobljenih znanj oziroma izkušenj – kako ste prišli do tega, kakšna podpora je bila na voljo, kakšen učinek je to imelo na vašo poklicno pot ali življenje.

Zbrane informacije in stališča javnosti bodo Komisiji in nacionalnim organom pomagali opredeliti načine za izboljšanje priporočila in njegovega izvajanja.

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, odprt bo do 30.oktobra 2019.

Zaradi transparentnosti pozivajo organizacije, ki sodelujejo v javnih posvetovanjih, da se vpišejo v EU register za preglednost.

“To posvetovanje je del ocene priporočila o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja iz leta 2012, v katerem se izrecno zahteva posvetovanje z državami članicami in deležniki. Ljudje razvijajo znanja in spretnosti zunaj izobraževanja, npr. z delovnimi izkušnjami, prostovoljstvom ali športom. Če se taka znanja in spretnosti ne potrdijo (dokumentirajo, ocenijo in certificirajo s strani organa), obstaja tveganje, da ostanejo neizkoriščena. V priporočilu so države članice pozvane, naj ljudem zagotovijo več in boljše možnosti za potrjevanje. S posvetovanjem z deležniki bomo dobili informacije in stališča o tem, kako države članice izvajajo priporočilo v praksi in ali s tem ljudem dajejo več in boljše možnosti za potrjevanje njihovih znanj in spretnosti. Komisija in nacionalni organi bodo na tej podlagi opredelili načine za izboljšanje priporočila in njegovega izvajanja.”

Povezavo do vprašalnika najdete tukaj.

Vir: mlad.si