Ministrstvo za zunanje zadeve sofinancira projekte slovenskih nevladnih organizacij, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, tudi projekt “EAThink2015 – jej lokalno, misli globalno”, ki ga v sodelovanju s tujimi partnerskimi organizacijami v obdobju 2015–2017 izvaja Inštitut za trajnostni razvoj.

Projekt, ki je namenjen globalnemu učenju, se izvaja v osnovnih in srednjih šolah v 12 evropskih in v dveh afriških državah. Cilj projekta je okrepiti kritično razumevanje in delovanje mladih ter učiteljev na področju globalnih izzivov, s posebnim poudarkom na prehranski varnosti in neodvisnosti, trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah. V okviru triletnega projekta potekajo številne aktivnosti: mednarodni fotografski natečaj, natečaj snemanja kratkih filmov, šolski eko-vrtovi, usposabljanje o spletnem novinarstvu, mednarodni izmenjevalni obiski in delavnice, multimedijske aplikacije za mlade ter spletna stran z množico brezplačnih izobraževalnih orodij.

24. novembra 2016 je Inštitut za trajnostni razvoj v okviru projekta pripravil več dogodkov na sejmu Narava-zdravje. Z razstavo “Hrana v oblaku: jej lokalno, misli globalno!” so globalno učenje in šolske eko-vrtove približali obiskovalcem sejma. Vodenega ogleda z razpravo se je udeležilo 544 dijakov in učencev iz 20 osnovnih in srednjih šol. Mladi so bili navdušeni nad novimi spoznanji in pridobili poglobljeno razumevanje povezav med našimi prehranskimi izbirami, zdravjem, okoljem, družbo itd. V času sejma je potekal seminar, ki se ga je udeležilo 111 mentorjev in mentoric iz 72 izobraževalnih ustanov.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije s sredstvi mednarodnega razvojnega sodelovanja sofinancira projekte slovenskih nevladnih organizacij, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. V letu 2016 je ministrstvo podprlo 12 projektov v skupni višini 100.000 evrov.