Društvo za Združene narode za Slovenijo v sodelovanju s Platformo SLOGA vabi k sodelovanju na mladinskem natečaju ob mednarodnem dnevu človekovih pravic. Tema letošnjega natečaja je dostop do čiste vode in sanitarne ureditve.

Na natečaju lahko sodelujejo mladi stari od 12 do 29 let. Nagradni natečaj je razdeljen na dva sklopa: literarni in fotografski natečaj. Rok za oddajo del je PODALJŠAN – 10. januar 2022.

Mladi imajo pomembno vlogo pri udejanjanju človekovih pravic in ciljev trajnostnega razvoja, zato je Društvo za ZN v sodelovanju s Platformo SLOGA izbralo dostop do čiste vode ter sanitarne ureditve kot temo letošnjega natečaja. Voda v zunanjem delovanju Evropske unije je tudi ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU. Z natečajem želimo mladim ponuditi priložnost, da svoje vtise in razmišljanja o dostopu do čiste vode in sanitarne ureditve izrazijo skozi besedo ali fotografijo.

Z obeležitvijo dneva človekovih pravic si na Društvu za Združene narode (ZN) prizadevajo opozarjati na pomen varstva in spoštovanja teh temeljnih vrednot. Ob tej priložnosti Društvo za ZN že štirinajsto leto objavlja natečaj, letos pa se je soorganizaciji ponovno pridružila Platforma SLOGA s projektom Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022.

Vsa prispela dela bo ocenila izborna komisija. Rezultati natečaja bodo objavljeni do konca januarja 2022. Nagrajena dela bodo predstavljena v spletnem zborniku.

Za dodatne informacije smo na voljo preko e-pošte info@unaslovenia.org in patricija.virtic@sloga-platform.org.

Besedilo razpisa: Razpis CP 2021 UNA SLOGA razpis
Prijavnica: Razpis CP 2021 prijavnica

Mapa natečaja

Pripravila: PV
Grafike: PV, Canva


Letošnji natečaj poteka v sklopu projekta Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022, ki ga sofinancirajo Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

NATEČAJ ČP logotipi