Fundacija Melton je pripravila belo knjigo o globalnem državljanstvu Global Citizenship – Whitepaper about an emerging concept, ki je zaključek daljšega procesa in njihovih aktivnosti ter izkušenj iz 30-letnega dela na področju. Publikacija želi prispevati h globalnim razpravam o področju.

 Osrednja tema publikacij je strokovna razprava o konceptu globalnega državljanstva na okrogli mizi za strokovnjake, ki sta jo organizirala fundacija Melton in globalna platforma egomonk. Okrogla miza je potekala v Bangaloreju v Indiji, po konferenci o globalnem državljanstvu, ki ga je organizirala fundacija Melton.

Publikacija se ne dotika vseh vidikov globalnega državljanstva, ali jih obdela v globino, temveč so v njej izpostavljeni vidiki, ki so se strokovnjakom zdeli zanimivi in vredni razprave. Ti pripomorejo k razpravi o globalnem državljanstvu kot splošnem konceptu, ki neguje raznolikost in vključuje močan občutek odgovornosti za pravične, poštene ter trajnostne družbe, ki prinašajo medsebojne koristi.

Bela knjiga o globalnem državljanstvu.

Pripravila: PV