Barefoot Guides oz. “Bosi priročniki” so brezplačno na voljo na spletu in prinašajo zgodbe, analize, pristope in vire o zanimivih praksah s celega sveta, vsak na določeno temo. Vsak Barefoot Guide je napisan s strani kolektiva izvajalk_cev avtorjev_ic in izdan v ilustriranem formatu, ki je preprost, živahen in se odmika od suhih, odtujenih in akademskih stilov, ki jih ima večina publikacij na temo družbenih sprememb. Tipičen Barefoot Guide je praktična, “naredi sam_a” knjiga ali priročnik. barefoot guide ima tudi spletno stran, vaje, branja itd., vključuje preizkušene in testirane koncepte, pristope in aktivnosti.

  • Barefoot Guide predstavlja ideje iz številnih različnih virov,
  • uporabljati poskuša dostopen jezik, izogiba se “razvojnemu jeziku” in žargonom,
  • Barefoot Guides priročniki so dobro ilustrirani in uporabljajo slike za ilustriranje idej v knjigi, ter zagotavljajo most do besedila,
  • vsi priročniki so na voljo brezplačno vsem in jih lahko prenesete na spletni strani. natisnjene pa je mogoče kupiti v večjih količinah,
  • druge spodbujajo k pisanju novih priročnikov, če želite prispevati, kontaktirajte Barefoot Guides.

Priročnike in ostale informacije ter kontakt najdete tukaj.