Humanitarno društvo ADRA Slovenija je od konca preteklega leta izvedla več delavnic globalnega učenja za mlade na katerih so skupaj z udeleženci raziskovali povezave med migracijami in podnebnimi spremembami.

 ”Izjemnega pomena je, da mladi pridejo v stik z delom civilne družbe oz. nevladnih organizacij, kot je ADRA Slovenija. Tako na dinamičen in praktičen način pridejo v stik z globalnim učenjem. To jim v času izobraževanja prinese znanje in bogate izkušnje, s katerimi  lahko kasneje učinkovito prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja. Razumevanje migracij je ključno za strpnejšo in socialno pravičnejšo družbo, h kateri posamezniki prispevajo s svojimi odločitvami,” je povedala Ana Tomić, programska vodja ADRA Slovenija.

 Sodelovanje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja

Dijaki srednje šole Biotehniškega centra Naklo in mladi udeleženci PUMO programa v Radovljici so v letošnjem letu med delavnicami globalnega spoznavali neposredno povezavo med podnebnimi spremembami in povečanimi migracijami posameznikov po svetu. Spoznavali so cilje trajnostnega razvoja in neposredne ključne dejavnike za povečanje priseljevanj v Evropi.

 Cilj in partnerji projekta CoC

Izvedene delavnice, ki so se izvajale že konec leta 2022 za dijake različnih letnikov, predvsem programa naravovarstvo in osipnike, ki obiskujejo PUMO, so potekale v okviru projekta Climate of Change. Projekt je sooblikovalo in izvajalo 15 evropskih organizacij civilne družbe, v Sloveniji pa ga je koordinirala Platforma SLOGA. Cilj projekta je bil pri mladih Evropejcih dvigniti ozaveščanje in kritično razumevanje migracij, ki jih spodbujajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta.

Povezava med migracijami in podnebnimi spremembami

Prisilne migracije in prisilne selitve so tesno povezane s podnebnimi spremembami, vključno z naravnimi nesrečami in posledicami podnebnih sprememb, kot so čedalje manjša razpoložljivost pitne vode, zmanjšana možnost pridelave hrane in dvig morske gladine. Posledično je bilo samo v letu 2015 v 113 državah na novo razseljenih 19,2 milijona ljudi, kar je več kot dvakrat toliko kot zaradi konfliktov in nasilja. Po podatkih Internal Displacement Monitoring Centre (2019), ki je eden od partnerjev Mednarodne organizacije za migracije (IOM), je bilo samo lani kot posledica naravnih nesreč razseljenih več kot 17 milijonov ljudi, kar predstavlja 61 odstotkov vseh notranjih razseljevanj po vsem svetu.1 Hkrati podnebne spremembe pospešujejo nenadne in počasne katastrofe ter postopno propadanje okolja. Podnebne spremembe niso primarni naravni proces, ampak jih povzroča predvsem razvojni model družbe, ki ne upošteva planetarnih meja in potreb ljudi, ki živijo v revščini. Zato je ključno, da mladi skozi različne tehnike v procesu izobraževanja ponotranjajo zavedanje o neposredni povezavi med podnebnimi spremembami in povišanim številom migracij posameznikov.

Podajanje informacij na vključujoč način

Nevladne organizacije kot sta ADRA Slovenija in Platforma SLOGA v delavnice globalnega učenja za mlade s poudarkom na ciljih trajnostnega razvoja vključujejo tudi vključujoče tehnike kot je debatna metodologija. V delavnicah so udeleženci v prvem delu spoznali nekaj  podatkov o povezavi med migracijami in podnebnimi spremembami. V drugem delu pa so po posebnem debatnem modelu izvedli  debato in zagovarjali svoja oz. skupinska stališča .

Evalvacija in učinki delavnic

Pozitivni učinki izvedenih delavnic so bili jasni. Mnogi dijaki so podpisali peticijo projekta Climate of Change, s katero so podprli izjavo: Podpisniki peticije zahtevamo politike, ki bodo ohranjale zdravo in trajnostno prihodnost za sedanje ter prihodnje generacije, ki nikogar ne pustijo ob strani in ki pravično delijo breme podnebnih sprememb.” Skozi evalvacijo so udeleženi povedali, da so bile delavnice pomembne, zanimive, in da so imele neposreden učinek na njihovo  razumevanje podnebnih sprememb kot neposrednega dejavnika za povišane migracije.

 

Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

 Viri:

1. IOM (International organization for migration). Internal Displacement Monitoring Centre, 2019. Dostopno 2.3.2023 preko: https://www.iom.int/news/mitigating-displacement-due-climate-change-disasters-risk-reduction-priority-iom-says

2.Platforma SLOGA, Climate of Change projekt, 2021. Dostopno 2.3.2023 preko: https://sloga-platform.org/projekti/climate-of-change/

 Pripravilo: Društvo ADRA Slovenija