Facing History and Ourselves na svoji spletni strani ponuja zbirko gradiv za učenje proti sovraštvu in nestrpnosti “Standing up to Hatred and Intolerance”, ki je namenjena vključevanju učečih se kot akterke civilne družbe, mislece in ljudi, ki rešujejo probleme z naslavljanjem globalnih izzivov v skupnosti in občutka pripadnosti, kar vključuje sodobni antisemitizem, rasizem in ksenofobijo.

“Posameznice in posmezniki ter skupnosti se po celem svetu soočajo z globokimi vprašanji o identiteti, pripadnosti in življenju v drugačnosti. Ta zbirka ponuja strukturirane aktivnosti za ustvarjanje povezav med aktualnimi dogodki in razpravo o občutljivih temah na varen in reflektirajoč način v šolskih učilnicah. Učne ure se ukvarjajo s primeri razdeljenosti in nestropnoti, kot tudi močnimi primeri posameznikov_ic in skupnosti, ki delajo skupaj proti sovraštvu. S to zbirko lahko pomagate učencem_kam:

  • razumeti in razpravljati eksplicitne in implicitne manifestacije antisemitizma, rasizma in ksenofobije,
  • izboljšanje kritičnega mišljenja in medijske pismenosti,
  • razvijati empatijo in smisel za družbeno odgovornost,
  • identificirati konkretne načine, kako lahko mladi sodelujejo pri skrbi za civilno družbo in demokracijo.

Te vire lahko uporabljate skupaj ali vsakega posebej, odvisno od potreb in časa, ki ga imate na voljo. Ne glede na to, ali uporabite eno učno uro ali tri, pomembno je, da te vire uporabljate v učilnicah, ki spodbujajo razpravo in refleksijo učečih se.”

Zbirka je na voljo tukaj.