Objavljeni so zaključki globalne konference ministrov za izobraževanje in večdeležniškega foruma o o naslavljanju sovražnega govora s pomočjo izobraževanja, ki sta potekala od 30. septembra do 1. oktobra (večdeležniški forum) in 26. oktobra (ministrska konferenca).

Dogodka sta bila organizirana s prispevki Francije, Litve, Portugalske, Katarja, Republike Koreje in Evropske unije. Udeležilo se ju je skoraj 60 ministrov in namestnikov / namestnic ministrov za šolstvo, ki so določili ključne prednostne naloge za obravnavo sovražnega govora s pomočjo izobraževanja.

“Globalna ministrska konferenca je bila pravzaprav kritičen trenutek za nas, da združimo in okrepimo izobraževalne odzive, da bi zgradili odpornost učencev na izključujočo retoriko in sovražni govor – z namenom, da bi nekoč imeli svet brez sovraštva. To je šele začetek. Vzpostavljanje miru v glavah žensk in moških, fantov in deklet povsod je poslanstvo Unesca, a odgovornost vseh,” so izpostavili organizatorji konference.

Zaključki: Conclusions of the Ministers Conference and Multi-stakeholder Forum on Addressing Hate Speech through Education

Pripravila: PV
Foto: UNESCO