16. maja 2018 je na Brdu pri Kranju potekal Forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, ki sta ga organizirala Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Evropsko mrežo za globalno učenje – GENE in drugimi partnerji: Zavod RS za šolstvo, Center za evropsko prihodnost, društvo Humanitas, Forum za enakopraven razvoj, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.   
Foruma se je udeležilo okoli 140 udeležencev iz ministrstev, organov v sestavi in vladnih služb, akademske sfere, šol in vrtcev, nevladnih organizacij, mladinskih organizacij in tudi iz podjetij. 

Glavni zaključki foruma: 
–        Udeleženci so pozdravili tovrsten način sodelovanja ter izmenjavo pogledov, znanja in praks. Pozvali so h kontinuiteti dialoga, tudi v najširšem krogu po zgledu tokratnega nacionalnega foruma.
–        V Sloveniji potekajo raznovrstne aktivnosti na obravnavanem področju, zato obstaja velika potreba po koordinaciji področja s strani medresorskega oziroma večdeležniškega telesa. Čimprejšnjo ustanovitev medresorskega delovnega telesa je forum izpostavil kot enega izmed ključnih ukrepov za nadaljnjo krepitev tega področja. 
–        Priporočljivo je jasnejše definiranje (konceptualizacija) globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki pa je prilagojeno slovenskemu kontekstu, vendar naj definicije ne bodo toge.
–        Velik pomen kontinuitete, povezanosti, rednega spremljanja in spodbujanja razvoja tega področja. 
–        Med identificiranimi najpomembnejšimi izzivi na področju globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj je bila visoko izpostavljena potreba po izobraževanju in usposabljanju pedagoških strokovnih delavcev, vključno s študenti pedagoških programov in izobraževalci nasploh na področju globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Vsi nosilci izobraževanja na področju globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj potrebujejo več ustrezne podpore (strokovne pa tudi finančne).

POROILO_FORUM GU-VITR_PRILOGA 

POROILO _FORUM GU, VITR-moderatorki

POROILO_FORUM GU-VITR_PRILOGA 2