V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! je izhajal Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, s katerim smo mesečno obveščali o novicah s področja globalnega učenja. V 17 mesecih smo izdali 17 novičnikov, v katerih podrobneje predstavljamo posamezne cilje trajnostnega razvoja (CTR).

Novičnik 17 – partnerstva za doseganje ciljev (CTR 17)

Novičnik 16 – mir, pravičnost in močne institucije (CTR 16)

Novičnik 15 – industrija, inovacije in infrastruktura (CTR 9)

Novičnik 14 – trajnostna mesta in naselja (CTR 11)

Novičnik 13 – odgovorna proizvodnja in potrošnja (CTR 12)

Novičnik 12 – dostojno delo in gospodarska rast (CTR 8)

Novičnik 11 – življenje v vodi (CTR  14)

Novičnik 10 – enakost spolov (CTR 5)

Novičnik 9 – zdravje in dobro počutje (CTR 3)

Novičnik 8 – cenovno dostopna in čista energija (CTR 7)

Novičnik 7 – čista voda in sanitarna ureditev (CTR 6)

Novičnik 6 – dostojno delo in gospodarska rast (CTR 8)

Novičnik 5 – kakovostno izobraževanje (CTR 4)

Novičnik 4 – življenje na kopnem (CTR 15)

Novičnik 3 – odprava lakote (CTR 2)

Novičnik 2 – odprava neenakosti (CTR 10)

Novičnik 1 – podnebni ukrepi (CTR 13)

tudi tiV projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki je trajal 17 mesecev, in ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve, smo organizacije med drugim izvedle delavnice globalnega učenja za otroke, učitelje in ravnatelje, organizirale nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale promocijski letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale bomo zagovorniške aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, izvedle Teden globalnega učenja v novembru 2016 in ga promovirale v 2017 ter spletno ozaveščevalno kampanjo.

V konzorciju NVO smo združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in platforma SLOGA.


logo-srsProjekt Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! Podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa ga SLOGA, nacionalna platforma za razvoj, globalno učenje in humnaitarno pomoč.
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.