Zavod Azum obvešča, da so v letu 2020 izvajali projekt pod okriljem projekta Bridge 47. Izvajali so delavnico, posvečeno ozaveščanju glede nasilja med zmenkanjem pa tudi širšemu kontekstu nasilja med mladimi.

Projekt je bil načrtovan v skladu z načeli globalnega učenja in je namenjen povezovanju konkretnih primerov v širši kontekst v skladu s cilji trajnostnega razvoja, še posebej s ciljem številka 5: Enakost spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklet.

Več.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.