V okviru Tedna globalnega učenja sta predstavnika Mirovnega inštituta in platforme SLOGA 9. decembra 2019 na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana izvedla delavnico o migracijah. Namen delavnice je bil osvetliti pojav migracij in aktualne migracijske tokove s poudarkom na prisilnih migracijah.

V uvodnem delu delavnice so bile predstavljene osrednje aktivnosti platforme SLOGA na področju globalnega učenja in pobuda Teden globalnega učenja. Sledil je oris pojava migracij z razmejitvijo med prostovoljnimi in prisilnimi migracijami, posebej v luči obveznosti države do migrantov, ter migracijskih tokov v Sloveniji, pa tudi soodvisnosti in povezanosti migracij, človekovih pravic ter (ciljev) trajnostnega razvoja. Osrednji del delavnice se je osredotočil na prisilne migracije. Predstavnik Mirovnega inštituta je orisal svojo izkušnjo prisilne migracije v Slovenijo, doživljanje postopka za pridobitev mednarodne zaščite in izzive, s katerimi se srečuje pri vključevanju v družbo. Osvetlil je tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu in situacijo v Siriji.

Delavnica je bila izvedena v okviru predmeta Trajnostni razvoj in so se udeležile dijakinje ter dijaki programov srednjega strokovnega izobraževanja Živilsko-prehranski tehnik in Naravovarstveni tehnik. Delavnica je potekala v okviru Tedna globalnega učenja. V okviru Tedna globalnega učenja, ki pod okriljem Centra Sever–Jug Sveta Evrope poteka v državah članicah Sveta Evrope, se v številnih evropskih državah zvrstijo dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalnih nepravičnosti in globalne solidarnosti.

delavnic_bic2


logoti_delavnicabic