Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje in šport pripravlja spletni Pregled ponudbe izobraževanja odraslih Kam po znanje 2017/2018 (https://pregled.acs.si). Informacije, objavljene na spletni strani Kam po znanje, bodo v pomoč vsem, ki iščejo podatke o ustanovah, ki izobražujejo odrasle, podatke o programih formalnega in neformalnega izobraževanja, ali druge informacije o možnostih izobraževanja in učenja odraslih.

K objavi v spletni Pregled ponudbe izobraževanja odraslih Kam po znanje vabimo izvajalce izobraževanja odraslih, ki boste v šolskem letu 2017/2018 izvajali izobraževalne programe s področja formalnega in neformalnega izobraževanja.

Informacije o možnosti brezplačne objave izobraževalne ponudbe na spletni strani Kam po znanje so dostopne na spletnem naslovu https://pregled.acs.si/index.php/prijava-za-izvajalce. Vpis podatkov bo možen do konca junija, ažuriranje podatkov pa celo šolsko leto. Pri vpisovanju podatkov za šolsko leto 2017/2018 smo uvedli novost, in sicer izvajalcem izobraževanja ni potrebno vpisovati podatkov o srednješolskih izobraževalnih programih za odrasle in programu osnovne šole za odrasle. Te podatke nam bo za objavo v Kam po znanje posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prav tako tudi ni potrebno vpisovati programov priprav na preverjanje in potrjevanje NPK.

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo lahko dobite na elektronskem naslovu erika.brenk@acs.si; info@acs.si ali na telefonskih številkah 01/ 58 42 570, 01/ 58 42 560.