Med 14. in 22. novembrom 2015 je Sloveniji že deveto leto potekal Teden globalnega učenja v organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Letošnja osrednja tema je bila Udejanimo enakost. V različnih slovenskih krajih je na to tematiko potekalo več dogodkov, od predavanj, projekcij filmov, razstav, družboslovnih dni in obiskov v tujini. Slovenija se tako pridružuje drugim državam v Evropi in izven nje pri širjenju in prepoznavanju globalnih tem in globalne soodvisnosti.

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2015 je bila »Udejanimo enakost« in se je osredotočala na globalne vidike soočanja z neenakostmi na različnih področjih, kot so odpravljanje vseh oblik revščine in lakote, enakosti spolov, opolnomočenja žensk, dostopa do vode, energije, zaposlitve, naseli, doseganje prehranske varnosti, spodbujanje trajnostnega kmetijstva, zagotavljanje vključujočega in kakovostnega izobraževanja, razbijanje predsodkov in stereotipov, migrantska in begunska vprašanja, konfliktna območja. Tema se je širše navezovala na številna področja, kot so lokalne in globalne neenakosti, stereotipi, medkulturni dialog, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do območij, ki trpijo hudo lakoto in revščino, spoštovanje človekovih pravic, begunska kriza, socialna nepravičnost, prostovoljstvo, človekoljubnost …

Izobraževalne ustanove in nevladne organizacije so se tudi letos odzvale pozivu k sodelovanju pri Tednu globalnega učenja. Potekale so številne zanimive delavnice, predavanja z izkušnjami nevladnikov, okrogle mize s strokovnjaki, projekcije dokumentarnih filmov, razstave, učenci so se preizkusili na literarnih in likovnih delavnicah. Platforma SLOGA je še posebej izpostavila dva svoja projekta, in sicer Tudi ti si globalni sosed in Izzovimo krizo. Prvi naslavlja vprašanja povezana z mednarodnim razvojnim vprašanjem, razbija mite in predsodke, ki spremljajo te teme, ter prispeva h globalni solidarnosti, slednji pa s pomočjo mladih globalnih zagovornikov ponuja rešitev iz krize s pomočjo socialne in solidarnostne ekonomije.Peticijo za evropsko leto socialne in solidarnostne ekonomije lahko podpišete naspletni strani projekta Izzovimo krizo. Tematika je tako bila osvetljena iz različnih vidikov, s tem je še bolj bila poudarjena globalna soodvisnost – da je vsak izmed nas delček istega sveta.

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja.

Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost inen posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

Več informacij pri slovenski koordinatorici Tedna globalnega učenja napatricija.virtic@sloga-platform.org.