UNESCO je ob visokemu forumu HLPF objavil poročilo o uresničevanju cilja trajnostnega razvoja 4 z naslovom Beyond commitments, How countries implement SDG 4 (“Onkraj zavez, kako države uresničujejo CTR 4”), v katerem predstavlja izsledke in priporočila glede uresničevanja CTR 4 na podlagi vprašalnikov, ki jih je izpolnilo 72 vlad.

Skoraj tretjina časa, v katerem moramo doseči cilje trajnostnega razvoja (CTR), je mimo. Politični visoki forum HLPF 2019, globalno spremljanje CTR-jev in mehanizmi za pregled predstavljajo ključen trenutek za države, še posebej kar se tiče CTR 4, kakovnostno izobraževanje, ki je tokrat vrednoten prvič.  Mednarodna skupnost se za vrednotenje napredka v smeri CTR-jev v prvi vrsti zanaša na kvantitativna merila. Spremljajoča publikacija, ki jo je za HLPF 2019 pripravil inštitut UNESCA za statistiko in globalno poročilo o izobraževanju je naslovljena ‘Meeting commitments: Are countries on track to achieve SDG 4?’, in kaže da so pred nami še veliki izzivi.

Toda države članice zahtevajo več kot samo kvantativne informacije. Želijo usmeritve, kako odgovoriti na dejstvo, da njihovi izobraževalni sistemi ne dosegajo ciljev. Da bi odgovorila na te zahteve, ima to poročilo naslednje namene:

  • razumeti percepcijo, ki jo imajo države glede CTR-jev, temelječ na odgovorih na vprašalnik, ki je države povabil k poročanju o njihovih politikah, ki se tičejo CTR 4,
  • te percepcije spraviti v okvir tipa nacionalnih politik, ki so najbolj v skladu s CTR 4 in, katerih uresničevanje, ki bilo potrebno spremljati,
  • jedrnato komunicirati ta okvir in zagotoviti prispevek k pregledu CTR 4 na HLPF 2019,
  • zagotoviti državam priložnost za dialog glede njihovih pristopov k CTR 4.

Ključno priporočilo je, da bi morale države svoje izobraževalne strategije in politike uskladiti s svojimi mednarodnimi zavezami. Medtem ko države usklajujejo svoje nacionalne cilje s CTR 4, je 6 področij pomembnih za pospešveanje napredka za doseganje cilja:

  • “onkraj povprečij”:enakost in vključevanje
  • “onkraj dostopa”: kakovost in učenje
  • “onkraj osnov”: vsebina primerna za trajnostni razvoj
  • “onkraj šolanja”: vseživljenjsko učenje
  • “onkraj izobraževanja”: čezsekttorsko povezovanje
  • “onkraj držav”: regionalno in globalno sodelovanje

Poročilo v celoti lahko v angleščini preberete tukaj.

Vir: UNESCO