Skoraj eno leto po sprejetju Berlinske deklaracije o izobraževanju za trajnostni razvoj, je UNESCO objavil pojasnjevalni dokument o Berlinski deklaraciji. Objavljena je bila tudi brošura o Berlinski deklaraciji, ki naj bi jo razširjali oblikovalcem politik, da bi razširili sporočilo deklaracije.

Pojasnjevalni dokument o Berlinski deklaraciji o izobraževanju za trajnostni razvoj se lahko uporablja kot pedagoško orodje v izobraževalnih okoljih za izobraževalce, vzgojitelje, učeče se in vse druge zainteresirane.

UNESCO svetovna konferenca o izobraževanju za trajnostni razvoj, ki je potekala med 17. in 19. majem 2021, se je zaključila s sprejetjem Berlinske deklaracije o izobraževanju za trajnostni razvoj. Pri pisanju deklaracije je aktivno sodelovala tudi Platforma SLOGA – številne pripombe, podane v daljšem usklajevalnem procesu, so pri UNESCO upoštevali in so del končnega dokumenta.

Več kot 70 ministrov in namestnikov ministrov ter 2.800 deležnikov s področij izobraževanja in okolja se je s sprejetjem berlinske deklaracije zavzelo za konkretne ukrepe za preoblikovanje izobraževanja za preživetje našega planeta.

unesco ESD berlinska

Foto: UNESCO

Pripravila: PV