Najnovejše poročilo je pomemben korak naprej za tiste, ki se ukvarjajo z delom na področjih globalnega državljanstva in trajnostnega razvoja, saj so te teme prvič  predstavljene kot samostojna poglavja, kar se navezuje tudi s poudarki, ki jih imajo te teme v Agendi 2030 in ciljih trajnostnega razvoja.

Medtem ko bi se lahko morda vprašali, na kakšen način so te teme predstavljene, nam dajejo velike priložnosti za ozaveščanje o globalnem učenju in agende za izobraževanje o razvoju.

Poročilo kaže možnosti, da izobraževanje poganja napredek pri doseganju vseh globalnih ciljev nove Agende 2030.  Prav tako kaže, da  izobraževanje potrebuje veliko preobrazbo, da izpolni ta potencial in naslovi trenutne izzive, s katerimi se soočata človeštvo in planet. Obstaja nujna potreba po večjem napredku pri izobraževanju. Glede na trenutne trende, bo svet dosegel univerzalno osnovnošolsko izobrazbo leta 2042, univerzalno nižjo srednjo šolo leta 2059 in splošno srednjo šolo leta 2084. To pomeni, da bi bil svet pol stoletja prepozen  glede na rok ciljev trajnostnega razvoja, kjer so države podpisnice ta rok postavile za 2030.

Development Education Research Centre sedaj sodeluje z UNESCO pri raziskavi o tem, kako je izobraževanje učiteljev spodbuja globalno učenje in globalno državljanstvo po vsem svetu.

Poročilo je dostopno tukaj.


logo-srsProjekt Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! Podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa ga SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje.