V okviru nacionalnega projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! smo PiNA, Europe Direct Koper, Društvo Humanitas in SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč v petek, 7. oktobra 2016, organizirali Motivacijski dan za učiteljice in učitelje, s katerim smo želeli preko ozaveščanja izobraževalnih delavcev o izzivih globalnega učenja ter ciljih trajnostnega razvoja prispevati k vpeljavi globalnega učenja v slovenski šolski sistem in izobraževanje generacije mladih, ki bo na razvoj družbe ter sveta gledala bolj trajnostno.

Današnji svet je raznolik, toda medsebojno povezan bolj, kot si običajno predstavljamo. Globalno učenje obravnava vzroke in posledice globalnih izzivov (trajnostni razvoj, podnebne spremembe, migracije) ter nas opremlja z znanjem in vrednotami, potrebnimi za njihovo naslavljanje ter reševanje.

V slovenskem šolskem sistemu je globalno učenje zelo skromno zastopano in nesistematično prisotno v učnih načrtih, izvajanje pa večinoma odvisna od posameznih učiteljev ter njihove motivacije; ravno tako je zaznati pomanjkanje poznavanja ciljev trajnostnega razvoja. Zato je bil dogodek namenjen učiteljem, profesorjem in ravnateljem osnovnih ter srednjih šol v Sloveniji, ki so z udeležbo na dogodku pridobili kritični pogled na globalne izzive, poglobljen uvid v cilje trajnostnega razvoja, spoznali načine, kako globalno učenje uporabljati v šoli, ter se seznanili s potencialnimi rešitvami sistemskega uvajanja globalnega učenja v šole pri nas. Dodana vrednost dogodka je bila prisotnost drugih nevladnih organizacij, mladinskih delavcev in učiteljev v neformalnih oblikah izobraževanja, ki bodo osvojena znanja prav tako lahko uporabili pri svojem delu.

Motivacijski dan je bil ena od aktivnosti v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Foto: Pina

Več fotografij z dogodka.


mrstudi-tislogaProjekt Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje.