V sklopu projekta Bridge 47 francoska organizacija Ensemble contre la peine de mort (ECPM) izvaja projekt globalnega učenja, v sklopu katerega učijo mlade o človekovih pravicah in smrtni kazni. Ideja uveljavitve smrtne kazni se namreč ponovno pojavlja v političnem diskurzu in med ljudmi, tudi mladimi.

V svojem delu se osredotočajo na mlade, saj ti, kot pravijo, doživljajo nasilje vsakodnevno prek filmov, video igric in družbenih omrežij, niso pa doživeli vojne ali boja za človekove pravice, ki jih danes jemljemo za samoumevne.

Vprašanje smrtne kazni tako ponuja tudi možnost razprave o drugih temeljnih pravicah, spodbuja ozaveščenost mladih in se dejavno vključuje v vprašanja svetovnega državljanstva z razmislekom o vlogi pravičnosti, začaranem krogu nasilja in nevarnosti ekstremizma. Cilj projekta je spodbuditi ozaveščanje državljanov o človekovih pravicah in demokratičnih vrednotah, ki jih odprava smrtne kazni predstavlja, ter opolnomočiti mlade kot akterje sprememb.

Več o projektu na strani Bridge 47.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.