Platforma SLOGA objavlja poziv za nevladne organizacije za izvedbo do desetih delavnic/aktivnosti globalnega učenja v času Tednov vseživljenjskega učenja 2022 na temo podnebnih sprememb. Sredstva namenjamo iz projekta Climate of Change.

spletna prijava

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Letošnji TVU potekajo od 9. maja do 12. junija (po dogovoru je lahko delavnica izvedena tudi kasneje).

Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Platforma SLOGA pri izvedbi sodeluje že nekaj let, osredotočamo se na področje globalnega učenja.

Z TVU opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Na poziv se lahko prijavijo zgolj nevladne organizacije. Za izvedbo posamezne delavnice/aktivnosti je na voljo 250 EUR.

Izbrane delavnice/aktivnosti morajo potekati na temo podnebnih sprememb, lahko pa so povezane tudi drugimi temami kot so migracije, človekove pravice, dostop do vode, mir in varnost, prehranska varnost, revščina … Iz opisa vaše delavnice/aktivnosti naj bo povezava jasno opredeljena. Pri snovanju delavnice/aktivnosti se oprite na gradiva Climate of Change.

Rok za prijavo je 9. maj 2022. Prijavitelji bodo o rezultatih poziva obveščeni 10. maja 2022.

Zainteresirane nevladne organizacije se lahko na poziv prijavijo prek kratke spletne prijave, v kateri morajo navesti naslov delavnice/aktivnosti, vsebino, datum, uro in lokacijo izvedbe, ciljno publiko in pričakovano število udeležencev.

Posamezna organizacija lahko prijavi več aktivnosti. Za vsako aktivnost morate prijavni obrazec izpolniti posebej. Platforma SLOGA si pridružuje pravico, da izbere nobeno, eno ali več delavnic/aktivnosti po strokovni presoji.

Vse dodatne informacije so na voljo v priloženem besedilu poziva, lahko pa jih zastavite tudi prek elektronske pošte Patriciji Virtič, vodji projekta Climate of Change na naslov patricija.virtic@sloga-platform.org.

SLOGA TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA TVU 2022 – poziv Climate of Change

Pripravila: PV


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.