Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je predstavilo zbirni dokument o svoji letni temi 2022 – o transformativnem učenju in vrednotah. Letošnja tema je bila plovba v nove vode, iskanje in raziskovanje možnosti, partnerstev in perspektiv, predvsem pa potovanje v srce učenja ter izobraževanja odraslih, so zapisali ob predstavitvi.

Skozi leto 2022 je EAEA skupaj s svojimi člani proučevala koncept transformativnega učenja in njegov vse večji pomen, v času, ko je Evropa v okrevanju po  svetovni pandemiji in se sooča z energetsko krizo, v ozadju ambicioznih ciljev digitalnega ter zelenega prehoda. Naraščajoči globalni in regionalni izzivi so nas prav tako pripeljali do dvoma o vlogi izobraževanja odraslih kot sektorja ter vrednotah, ki jih izobraževanje odraslih spodbuja ali bi jih moralo spodbujati, da bi spodbudili spremembe.

Učenje in izobraževanje odraslih lahko podpirata odrasle v procesu preobrazbe z zagotavljanjem prostora za samorefleksijo in dialog z drugimi; lahko razvije tudi kritično zavest ter avtonomijo. Čeprav sta preobrazba in transformativno učenje lahko izziv – tako za ponudnike učenja kot za učeče se – odpirata nova obzorja. Na zelo praktičen način je ta letna tema EAEA omogočila tudi, da doseže nove deležnike, razširi naše mreže in poveča lastna obzorja.

Na podlagi številnih vpogledov v transformativno učenje in vrednote, ki smo jih zbrali in zbrali leta 2022, so pri EAEA razvili več priporočil:

Raven oblikovanja politike

  • Ustvariti ugodno okolje za transformativno učenje: spodbujati močne strukture za izobraževanje in izobraževanje na nacionalni ter regionalni ravni in zagotoviti boljše financiranje učenja in izobraževanja
  • Spodbujati civilni dialog in vključevati glas učečih se v oblikovanje politik
  • Spodbujati skladnost politik na vseh političnih ravneh
  • Spodbujati celostno vizijo učenja odraslih v instrumentih financiranja, zlasti v programu Erasmus+ in v načrtih za individualno učenje

Raven prakse

  • Dati učencem glas
  • Doseči nove deležnike
  • Zgraditei mreže in partnerstva za transformativno učenje na lokalni in regionalni ravni

Raziskovanje

  • Povezati pike na transformativnem učenju
  • Spodbujati raziskave o vplivu transformativnega učenja
  • Pomagati razviti metode za transformativno učenje

Poročilo si lahko prenesete tukaj

Pripravila: PV
Foto: EAEA