Iz Andragoškega centra Slovenije obveščajo, da so Tedni vseživljenjskega učenja – TVU 2020 letos zaradi izrednih razmer, povezanih s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni COVID-19, prestavljeni na jesen, predvidoma med 4. september in 9. oktober.

Prišlo je tudi do drugih sprememb in sicer so naročila za promocijska gradiva podaljšana do 30. 6. Drugo srečanje mreže TVU, načrtovano 7. aprila, je odpovedano.

Za vse informacije sledite objavam Andragoškega centra Slovenije.