Med 13. in 20. novembrom 2016 bo v Sloveniji že deseto leto potekal Teden globalnega učenja in SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč vas vabi, da skupaj z nami v tem tednu izvedete kakšno od aktivnosti na tem področju.

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2016 je »Delujmo skupaj za svet miru«, ki se osredotoča na globalne vidike soočanja z migracijami in begunci, na izgradnjo miru, reševanje konfliktov, nenasilno komunikacijo, medkulturni dialog, spoštovanje človekovih pravic …

Tema se lahko navezuje na številna širša področja neenakostmi na različnih področjih, kot so odpravljanje vseh oblik revščine in lakote, doseganje prehranske varnosti, lokalne in globalne neenakosti, stereotipi, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do območij, ki trpijo hudo lakoto in revščino, socialna nepravičnost, prostovoljstvo, človekoljubnost …

Teden globalnega učenje je od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever–Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo številni dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente ter profesorje, mladinske skupine, nevladne organizacije, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

 

NAMIG za ORGANIZACIJO DOGODKA:

Če niste čisto prepričani, kako lahko sodelujete, vam spodaj ponujamo nekaj namigov:

Odločili smo se za sodelovanje pri Tednu globalnega učenja 2016. Kaj sedaj?

  1. Ko se odločite za sodelovanje pri Tednu globalnega učenja, nam na patricija.virtic@sloga-platform.org sporočite, kje, kdaj in kakšno aktivnost boste izvedli. Po prejemu vašega elektronskega sporočila vam bomo poslali logotip Tedna globalnega učenja in platforme SLOGA, ki ju lahko uporabljate pri širjenju informacije o vaši dejavnosti v lokalni skupnosti.
  2. Po prijavi vam bomo na naveden naslov poslali plakate Tedna globalnega učenja, na katerih bo prostor tudi za najavo dogodka/dogodkov v vašem okolju in vam bodo v pomoč pri informiranju o aktivnostih.
  3. Mi bomo poskrbeli za koordinacijo in medijsko pokritost celotnega Tedna globalnega učenja 2016, organizacija posamezne aktivnosti pa je v vaših rokah.
  4. Po končanih aktivnostih nam lahko pošljete novico in fotografije – objavili jih bomo na naših spletnih straneh in socialnih omrežjih.

Vse aktivnosti Tedna globalnega učenja 2016 v Sloveniji boste lahko v novembru našli tudi na spletni strani www.globalno-ucenje.sloga-platform.org.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte info@sloga-platform.org ali telefona 01/434 44 02.

Dodatne informacije in vabilo


logo-srsTeden globalnega učenja 2016 je del aktivnosti v projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje.
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.