Šesti forum EPUO: Vključenost in dejavno državljanstvo

Šesti forum EPUO: Vključenost in dejavno državljanstvo

Vključenost (inkluzija) in dejavno državljanstvo sta bili temi šestega EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih, ki je v organizaciji Andragoškega centra Slovenije prek spleta potekal 15. decembra 2021. Temi lahko pojmujemo kot dve ločeni problematiki, vendar je...