Na evropsko raven razpisa Trajnostna Evropa za vse za financiranje lokalnih projektov za spodbujanje promocije ciljev trajnostnega razvoja je prispelo več kot 100 prijav. Med tremi izbranimi projekti je bil izbran tudi projekt iz Slovenije. Društvo stezosledcev bo do novembra 2018 izvajalo projekt Pathfinders Fighting Inequalities (Stezosledci proti neenakostim).

Društvo stezosledcev je že začelo z aktivnostmi. Uraden zagon projekta je bil 20. junij, 1000 dni od sprejema ciljev trajnostnega razvoja. V poletnih mesecih bodo izvedli ozaveščevalne delavnice in delavnice globalnega učenja za otroke in mlade, usposabljanje za mlade vodnike in voditelje stezosledskih skupin ter spletno ozaveščevalno kampanjo.

Večino dejavnosti bo sledila v jesenskih mesecih, ko napovedujejo lokalne akcije na Ptuju, Velenju, Ljubljani, Kopru …, zagovorniške aktivnosti, sodelovanje v akciji Očistimo svet in mnogo drugega.

Vse podrobnosti projekta so na voljo na spletni strani www.stezosledec.si.