V sredo, 14. junija 2023 je potekalo srečanje delovnega področja za globalno učenje Platforme SLOGA. Z aktivnostjo se je SLOGA pridružila letošnjim Tednom vseživljenjskega učenja, ki potekajo do 18. junija.

Udeleženci strokovnega srečanja so se seznanili z novostmi na področju globalnega učenja ter začrtali prihodnje aktivnosti. Posebej so se posvetili Tednom vseživljenjskega učenja (TVU), najvidnejši kampanji na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Letošnji TVU potekajo od 15. maja do 18. junija.

Člani Delovnega področja za globalno učenje pri Platformi SLOGA stremimo k Sloveniji, kjer se vsi učeči se izobražujejo o globalnih izzivih prek formalnega in neformalnega izobraževanja ter proaktivno sodelujejo pri oblikovanju rešitev. Želimo, da imajo izobraževalci dostop do kakovostnih usposabljanj in gradiv. Stremimo k temu, da se koncept globalnega učenja razvija v medsektorskem sodelovanju in medsebojni podpori ter z ustreznimi in zadostnimi sredstvi. Verjamemo, da je globalno učenje orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Namen delovnega področja za globalno učenje na področju zagovorništva je izmenjava informacij, dobrih praks in dodatnega izobraževanja, priprave ter izvajanja skupnih projektnih predlogov, skupne organizacije dogodkov, promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti ter zagovorniških aktivnostih, med katere sodijo spremljanje političnih procesov na nacionalni in evropski ravni, priprava političnih pobud ter stališč.

Projekt Tednov vseživljenjskega učenja usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Platforma SLOGA pri izvedbi sodeluje že nekaj let, osredotočamo se na področje globalnega učenja. Kot tematski koordinator se letos pridružujemo skupni akciji Državljanske spretnosti.

Pripravila: PV


Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.