Naslednje srečanje Bridge 47 delovne skupine za politike na globalni ravni (Bridge 47’s SDG Target 4.7 Global Policy Working Group), ki se osredotoča na politike za doseganje cilja trajnostnga razvoja 4.7, bo 28. novembra 2022 prek spleta. Organizacijo srečanja tudi tokrat prevzema vodja področja za globalno učenje platforme SLOGA.

Srečanje bo potekalo v ponedeljek, 28. novembra 2022, 15:00 –16:30 CET. Prijave so mogoče tukaj.

Na tem neformalnem srečanju, odprtem za člane mreže, bomo razpravljali o zagovarjanju cilja trajnostnega razvoja 4.7 na globalni ravni in imeli odprt prostor za udeležence, da ponudijo svoje poglede in delijo priložnosti na področju zagovorništva.

Srečanje bo osredotočeno na revidirano Unescovo priporočilo iz leta 1974 (Revised 1974 Recommendation) in naslednje korake po Vrhu o preoblikovanju izobraževanja (Transforming Education Summit) ter druge pomembne globalne politične procese. Z nami bo Lydia Ruprecht iz UNESCO (Global Citizenship Education Team Leader & Programme Specialist), ki na UNESCO vodi proces Priporočil iz leta 1974.

Bridge 47 združuje ljudi, ki so odločeni uresničiti CTR 4.7. Zavzemamo se za boljše politike, ki odražajo vlogo transformativnega izobraževanja, kot je zajeto v cilju 4.7., pri omogočanju trajnostnega razvoja.

Delovna skupina Bridge 47’s SDG Target 4.7 Global Policy Working Group je odprta za vse, ki jih zanimajo zagovorniški in politični procesi za cilj trajnostnega razvoja 4.7., udeleženci pa prihajajo na primer iz civilne družbe, akademskega sveta, mednarodnih organizacij. V delovni skupini za globalne politike lahko ljudje s teh različnih območij najdejo skupne točke, izmenjujejo znanje o politiki in trendih ter sodelujejo pri različnih priložnostih zagovorništva za cilj  4.7.

Organizacijo sestankov delovnega področja vodi Patricija Virtič, vodja področja za globalno učenje pri Platformi SLOGA. SLOGA je aktivna članica mednarodne mreže Bridge 47.

Pripravila: PV