Naslednje srečanje Bridge 47 delovne skupine EU za politike (Bridge 47’s SDG Target 4.7 EU Policy Working Group), ki se osredotoča na politike EU za doseganje cilja trajnostnega razvoja 4.7 bo 15. novembra 2022 prek spleta. Organizacijo srečanja tudi tokrat prevzema vodja področja za globalno učenje platforme SLOGA.

Srečanje bo potekalo v torek, 15. november 2022, 14:00 –15:30 CET. Prijave so mogoče tukaj.

Na tem neformalnem srečanju, odprtem za člane mreže, bomo razpravljali o zagovarjanju cilja trajnostnega razvoja 4.7 na evropski ravni in imeli odprt prostor za udeležence, da ponudijo svoje poglede in delijo priložnosti na področju zagovorništva.

Srečanje bo osredotočeno na Deklaracijo o globalnem učenju v Evropi do leta 2050 in Evropsko leto spretnosti 2023 ter druge ustrezne politične procese EU. Z nami bosta Liam Wegimont, izvršni direktor Global Education Network Europe (GENE) in Andrea Lapegna, namestnik direktorja Platforme vseživljenjskega učenja – Evropska civilna družba za izobraževanje (Lifelong Learning Platform – European Civil Society for Education).

Bridge 47 združuje ljudi, ki so odločeni uresničiti CTR 4.7. Zavzemamo se za boljše politike, ki odražajo vlogo transformativnega izobraževanja, kot je zajeto v cilju 4.7., pri omogočanju trajnostnega razvoja.

Delovna skupina Bridge 47’s SDG Target 4.7 EU Policy Working Group je odprta za vse, ki jih zanimajo zagovorniški in politični procesi za cilj trajnostnega razvoja 4.7., udeleženci pa prihajajo na primer iz civilne družbe, akademskega sveta, mednarodnih organizacij. V delovni skupini za politike EU lahko ljudje s teh različnih območij najdejo skupne točke, izmenjujejo znanje o politiki in trendih ter sodelujejo pri različnih priložnostih zagovorništva za cilj  4.7.

Organizacijo sestankov delovnega področja vodi Patricija Virtič, vodja področja za globalno učenje pri Platformi SLOGA. SLOGA je aktivna članica mednarodne mreže Bridge 47.

Pripravila: PV