Center  Sever-Jug Sveta Evrope začenja spletni izobraževalni tečaj o globalnem učenju in medijih, ki bo potekal od 18. aprila do 13. maja 2022. Tečaj usposabljanja, ki je del projekta iLegend II, je namenjen zagotavljanju novih veščin in kompetenc o globalnem izobraževanju, medijski pismenosti in izobraževanju digitalnih državljanov. Rok za prijave je podaljšan na 31. marec 2022, prostih je še 5 mest.

Predvidena delovna obremenitev je skupaj približno 25 ur. Uposabljanje cilja na formalne in neformalne mlade učitelje, multiplikatorje mladih, pa tudi strokovnjake iz komunikacijskega sektorja in oblikovalce politik, da:

  • razmislijo o globalnem učenju, njegovem konceptu, načelih in metodologiji;
  • raziščejo koncept medijske pismenosti, njeno povezavo z globalnim učenjem in njen vpliv na družbo;
  • razvijejo posebne kompetence, osredotočene na medijsko pismenost in globalno učenje za praktike;
  • spodbujajo mreženje med udeleženci, vključenimi v globalno ozaveščanje ali izobraževalne akcije.

Konceptualni in metodološki okvir predmeta temeljita na Smernicah za globalno učenje. Po pristopu neformalnega učenja bodo delovne metode vključevale različne vrste pedagoških podpor, dejavnosti in vaj, prilagojenih potrebam udeležencev.

Podrobnosti in prijava

Pripravila: PV
Foto: NSC