Med 18. in 26. novembrom 2017 bo v Sloveniji že enajsto leto potekal Teden globalnega učenja in SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, vas vabi, da skupaj z nami v tem tednu izvedete kakšno aktivnost.

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2017

»Moj svet je odvisen od vseh nas«

18.–26. november 2017

Sodelujte pri aktivnostih tedna in organizirajte dogodek v vašem razredu, šoli ali lokalni skupnosti! Globalno učenje se prične v vašem lokalnem okolju!

KAJ JE TEDEN GLOBALNEGA UČENJA?

Teden globalnega učenja je od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever–Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo številni dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

KAJ SO CILJI TEDNA GLOBALNEGA UČENJA?

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente ter profesorje, mladinske skupine, nevladne organizacije, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja.

KAJ JE GLOBALNO UČENJE?

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.[1]

KAKO LAHKO SODELUJEMO PRI TEDNU GLOBALNEGA UČENJA?

TEMA:
Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2017 so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je »Moj svet je odvisen od vseh nas«

25. september 2015 je 193 držav članic Organizacije združenih narodov sprejelo nove globalne cilje, ki jih bomo vsi skupaj skušali doseči do leta 2030. Cilji se imenujejo cilji trajnostnega razvoja (Agenda 2030), so univerzalni in vključujejo vse države, tudi Slovenijo. Cilji so zelo optimistični in ne bo jih zlahka doseči. Z doseganjem teh ciljev bo izkoreninjena skrajna revščina, ne da bi povzročali kakršnokoli škodo našemu planetu in s tem onemogočali prihodnjim rodovom dostojno življenje. Ciljev je 17 in pokrivajo vsa področja našega življenja; od skrbi za okolje, uporabe obnovljivih virov energije, odgovornega potrošništva do dobrega zdravja, kakovostne izobrazbe … Pri doseganju teh ciljev je bistvenega pomena, da moramo sodelovati vsi, saj živimo v globalni soodvisnosti, kjer naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta in obratno.

OBLIKE AKTIVNOSTI:

Okrogla miza, debatni maraton, predstava, igre in delavnice, predavanje, razstava, projekcija filma z razpravo, dan odprtih vrat, zbiranje podpisov podpore, zbiranje hrane in oblačil, obisk doma za starejše, tematska razredna ura, likovni natečaj … Naj zasije vaša kreativnost!

Aktivnosti lahko organizirate v šoli ali v širši lokalni skupnosti, k sodelovanju pa lahko povabite tudi katero izmed organizacij, ki že ima pripravljene delavnice prav za vas.

 

NAMIG za ORGANIZACIJO DOGODKA:

Če niste čisto prepričani, kako lahko sodelujete, vam spodaj ponujamo nekaj namigov:

 • Združene nevladne organizacije s področja globalnega učenja smo pripravile priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Priročnik je namenjen tako učiteljem kot vsem tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem.
 • Izvedite delavnico iz našega priročnika Lokalno za globalno – globalno za lokalno, kjer najdete 10 sklopov učnih vsebin o izbranih ciljih trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij. Pripravljene vsebine so namenjene pedagoškim delavcem v podporo pri obravnavi trajnostnega razvoja in migracij pri pouku;
 • oglejte si kratek animirani razlagalni prispevek, ki smo ga pripravili z oddajo Infodrom na temo ciljev trajnostnega razvoja z naslovom Tudi ti lahko prispevaš k trajnostnemu razvoju;
 • Složno za trajnostni svet je kratek dokumentarni film predstavlja mednarodno razvojno sodelovanje, novo sprejete razvojne cilje trajnostnega in prispevek slovenskih nevladnih organizacij pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja;
 • Tudi ti lahko prispevaš k medkulturni strpnosti in socialni pravičnosti je kratek animirani razlagalni prispevek, ki pojasni, kako lahko vsak izmed nas prispeva k medkulturni strpnosti in socialni pravičnosti; dostopen na: oglejte si skeč Tudi ti lahko prispevaš h globalni solidarnosti, kjer Lucija Ćirović na šaljiv način opozarja na obstoj številnih stereotipov v slovenski družbi in na nujnost solidarnega ravnanja z begunci;
 • o globalni povezanosti in kako lahko tudi osnovnošolci pomagajo k boljšemu jutri govori tudi animirani razlagalni prispevek Tudi ti si delček tega sveta;
 • oglejte si dokumentarni film platforme SLOGA Tudi mi smo del tega sveta, ki prikazuje izbrane projekte slovenskih nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij v Afriki in na Zahodnem Balkanu.
 • Največja svetovna učna ura je pobuda, ki od leta 2015 poteka vsako leto po celem svetu in spodbuja pedagoške delavce, da namenijo vsaj eno učno uro seznanitvi otrok s cilji trajnostnega razvoja ter zavedanju o pomenu njihovega uresničevanja v neposrednem okolju. Pripravljena so številna gradiva v slovenščini, angleščini in drugih jezikih;
 • oglejte si predstavitveni video o globalnih ciljih z igralko Emmo Watson ali Gospodom Beanom;
 • v video nagovoru znani ljudje iz sveta filma, glasbe, gledališča, umetnosti, znanosti, športa ozaveščajo in spodbujajo k uresničevanju globalnih ciljev;
 • oglejte si tudi druge publikacije na spletni strani Tudi ti (www.globalno-ucenje.sloga-platform.org) in izvedite katero od delavnic, ki jih najdete v priročnikih (npr. Pri(po)ročnik za soočanje z globalnimi izzivi, Priročnik za globalno učenje, Priročnik za globalno državljanstvo …);
 • izberite katerega od predlogov delavnic na spletni strani Evropskega koordinatorja Tedna globalnega učenja Centra Sever–Jug Sveta Evrope;
 • uporabite katerega od priročnikov s spletne strani evropskega koordinatorja Tedna globalnega učenja Centra Sever–Jug Sveta Evrope (vsa gradiva na tej strani so v angleškem jeziku);
 • nam pišite na info@sloga-platform.org, kjer vam bomo poskušali svetovati ali pa vas bomo obrnili na katero izmed slovenskih nevladnih organizacij, ki imajo bogate izkušnje na področju globalnega učenja.

Odločili smo se za sodelovanje pri Tednu globalnega učenja 2017. Kaj sedaj?

 1. Ko se odločite za sodelovanje pri Tednu globalnega učenja, nam na virtic@sloga-platform.org sporočite, kje, kdaj in kakšno aktivnost boste izvedli. Po prejemu vašega elektronskega sporočila vam bomo poslali logotip Tedna globalnega učenja, ciljev trajnostnega razvoja in platforme SLOGA, ki ju lahko uporabljate pri širjenju informacije o vaši dejavnosti v lokalni skupnosti.
 2. Platforma SLOGA bo poskrbela za koordinacijo aktivnosti in medijsko obveščanje o celotnem tednu, organizacija posamezne aktivnosti pa je v vaših rokah.
 3. Po končanih aktivnostih nam lahko pošljete novico in fotografije – objavili jih bomo na naših spletnih straneh in socialnih omrežjih.

Vse aktivnosti Tedna globalnega učenja 2017 v Sloveniji boste lahko v novembru našli tudi na spletni strani www.globalno-ucenje.sloga-platform.org.

Vabilo TGU 2017

TGU 2017 brošura

SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2017 – sporočilo za javnost

[1] Globalno učenje, kot ga je definiralo delovno področje platforme SLOGA za globalno učenje.


logo-srsProjekt Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! Podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa ga SLOGA, nacionalna platforma za razvoj, globalno učenje in humnaitarno pomoč.
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.