V okviru Inter-University Sustainable Development Research Programme (IUSDRP) in European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) je raziskovalna skupila pričela s svetovno študijo o ciljih trajnostnega razvoja v visokem šolstvu (World Study on the SDGs at Higher Education Institutions). Njen cilj je ugotoviti, v kolikšni meri so bili cilji trajnostnega razvoja (CTR) vključeni v poučevanje in raziskovalno dejavnosti.

Zato vabijo k sodelovanju pedagoški kader z vseh področju  visokega šolstva, da izrazijo svoje mnenje o procesu vključevanja ciljev trajnostnega razvoja v njihovih inštitucijah.

Za izpolnitev vprašalnika, ki vsebuje 23 vprašanj, je potrebnih približno 15 minut.

Vprašalnik: https://ftznk.limequery.com/695629?lang=en