Letošnja konferenca Angel bo potekala po spletu od 25. do 27. maja pod naslovom Pedagogy of Hope and Global Social Justice, Pedagogika upanja in globalne družbene pravičnosti. Poleg plenarnih srečanj, delavnic in mreženja globalnih izobraževalcev bodo 25. maja ob 13.30 na programu predstavitve prispevkov.

Angel je objavil razpis za prispevke. Povzetek, dolg največ 200 besed, morate do 31. marca 2021 poslati na TEM OBRAZCU.

V povzetku predstavitev morate pokazati povezavo oziroma relevantnost s spodaj našteti temami in/ ali globalnim učenjem ali poučevanjem.

Splošna tema konference, pedagogika upanja in globalna družbena pravičnost, bo odražala upanje, ki se ob pojemanju epidemije covid-19 vrača v skupnosti. Konferenca bo stremela k razmislekom o:

  • vlogi globalnega učenja v ponujanju vizije upanja za družbene spremembe
  • vlogi globalne družbene pravičnosti kot pedagoškem pristopu v odgovoru na izzive in neenakosti v svetu, ki jih je razkril covid-19
  • izzivih za globalno učenje v postkovidnem svetu
  • viziji za poučevanje o globalnih temah
  • uvidih iz raziskav v šolah ali v drugih okoljih o najbolj učinkovitih načinih vključevanja učečih v igranja pozitivnih vlog v oblikovanju bolj pravičnega in trajnostnega sveta
  • prispevku visokošolskega izobraževanja k izgradnji pedagogike upanja in globalne družbene pravičnosti
  • vlogi organizacij civilne družbe pri opremljanju učečih z znanjem, veščinami in vrednotami za ukrepanje za družbeno pravičnost in trajnostne teme

Celoten razpis lahko preberete TU.

Dodatne informacije na info@angel-network.net