Telesno kaznovanje otrok in spolno nasilje ter nasilje na podlagi spola so med najbolj razširjenimi in resnimi grožnjami za dobrobit otrok ter kažejo na nezmožnost družbe, da zaščiti najbolj ranljive. V sklopu Kampanje za boj proti neenakosti (#FightInequalities) so pripravili informacijski letak in priporočila za odpravo vseh oblik nasilja nad otroki. 

Ste vedeli?

  • Skrbniki redno telesno kaznujejo kar 6 od 10 otrok, starih med 2 in 14 let.
  • 1 milijarda otrok letno je izpostavljena eni izmed oblik nasilja.
  • V Evropi je med 10 in 20 % otrok žrtev spolnega napada v otroštvu.
  • 120 milijonov deklet – približno 1 izmed 10 deklet na svetu – je bilo vsaj enkrat v življenju prisiljenih v spolne odnose ali druge oblike spolnosti.

Za odpravo številnih oblik nasilja nad otroki in povečanje njihovega socialnega varstva morajo vladni organi ter uradi za zaščito otrok sprejeti naslednje ukrepe:
(1) uzakoniti prepoved vseh oblik nasilja nad otroki in zakonodajo izvajati v praksi;
(2) otroke opolnomočiti z informacijami, znanjem in sposobnostmi za lastno zaščito;
(3) spremeniti odnose in družbene norme, ki tolerirajo ali dopuščajo nasilje nad otroki;
(4) zagotoviti kontinuiteto storitev za preprečevanje, zaščito in opolnomočenje, ki bodo ranljivim otrokom omogočile, da bodo zmanjšali tveganja ter se soočili z izkušnjami nasilja;
(5) razviti in nadgraditi uspešne, lokalno razvite rešitve za spopadanje z nasiljem, hkrati pa spodbujati razvoj veščin skupnosti s pomočjo partnerstev med družinami, otroki, skupnostmi, tradicionalnimi vodji ter vladnimi institucijami.

Socialno varstvo vseh otrok je osnova pravičnih družb – letak