V Ljubljani je 6. 11. 2018 potekal Regijski seminar za globalno učenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje, ki sta ga organizirala Center Sever Jug Sveta Evrope in platforma SLOGA v sodelovanju s partnerji iz Bolgarije, Cipra, Malte in Romunije. Srečanje je potekalo z namenom pregleda področja globalnega učenja v posamezni državi, in sicer z vidika politik, razvoja učnih načrtov, podpore pedagoškim strokovnjakom ter zagovorništva.

Globalno učenje ima pomembno vlogo pri odpravi revščine in neenakosti v svetu, je izpostavila generalna direktorica Sabina R. Stadler v uvodnem nagovoru Regionalnega seminarja za globalno učenje za JV Evropo in Sredozemlje.

Skoraj 30 domačih in tujih strokovnjakov in izobraževalcev je pregledalo opravljeno delo na področju globalnega učenja v preteklem letu in oblikovalo priporočila za izvrševanje priporočil, sprejetih na vseevropski konferenci za globalno učenje, ki je leta 2015 potekala v Zagrebu.

SLOGA bo kot implementacijska partnerica pripravila izčrpno poročilo o dogodku, ki bo izdano do konca 2018.