V Edinburghu na Škotskem je med 26. in 28. majem v sklopu projekta Bridge 47 potekalo intenzivno usposabljanje na področju zagovorništva globalnega učenja, ki se ga je udeležila tudi vodja področja za globalno učenje pri platofrmi SLOGA in nacionalna koordinatorka projekta Bridge 47.
Namen strokovnega usposabljanja je bilo spoznati različne teorije in zagovorniške prakse na področju globalnega učenja na nacionalnih, evropski in globalni ravni. Preko metod vključevanja in neformalnih pristopov smo udeleženci spoznavali različne zagovorniške tehnike, dobre in slabe prakse ter izkušnje drugih udeležencev in projektov, programov. Oblikovali smo zagovorniški načrt in posodobili zagovorniško strategijo projekta. Preko igranja vlog smo zadnji dan pridobljeno znanje tudi preizkusili v praksi.

Dogodek je bil priložnost tudi za mreženje in snovanje novih ter dopolnjevanje obstoječih aktivnostih projekta Bridge 47. Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega državljanskega izobraževanja prispevajo k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve v sklopu sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. Izražena stališča ne predstavljajo stališč EU ali Vlade Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi