Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Letošnji TVU potekajo od 15. maja do 18. junija. Platforma SLOGA pri izvedbi sodeluje že nekaj let, osredotočamo se na področje globalnega učenja. V letošnjem letu se kot tematski koordinator pridružujemo skupni akciji Državljanske spretnosti.

Dejavno državljanstvo ter z njim povezana državljanska vzgoja in izobraževanje sta pojma, povezana z najširšim krogom ljudi. Le če poznamo svoje pravice in obveznosti, se lahko zanje tudi borimo, vzpostavimo svojo vlogo v družbi in vstopamo v različne medsebojne odnose, opolnomočeni in vključeni v socialna okolja.

Državljanska spretnost pomeni angažiran odnos do skupnih vprašanj, opravljanje državljanskih dejavnosti, solidarnost in zanimanje za reševanje problemov širše skupnosti, naroda, države. Gre za sposobnost posameznika, da ravna kot odgovoren državljan, polno udeležen v državljanskem in družbenem življenju. Da bi razumel družbene, gospodarske, pravne in politične koncepte in strukture, razvoj dogodkov v svetu in trajnostni razvoj, se mora nenehno učiti. Prizadevanja za krepitev državljanske spretnosti razumemo kot pomemben prispevek v evropskem letu spretnosti.

Med dogodke TVU, ki jih uvrstimo v to skupno akcijo, štejemo prizadevanja za graditev demokratične družbe v obliki delavnic, predavanj, razstav, obiskov različnih ustanov ipd. Temeljijo naj na univerzalnih človeških vrednotah in pravicah ob hkratnem spoštovanju različnih nacionalnih, političnih, kulturnih, verskih in drugih ozadij. V idealnem primeru gre za sodelovanje slehernega posameznika – t. i. dobrega državljana – pri pravičnem demokratičnem odločanju o zadevah, ki so v skupno dobro vseh in zagotavljajo zdrav, trajnostni in demokratični razvoj posameznika, skupnosti in družbe kot celote.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2023, so na voljo tukaj. Med njimi najdete tudi dogodke Platforme SLOGA.

Projekt TVU usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z TVU opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Pripravila: PV


Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.