Platforma SLOGA je v slovenskem jeziku izdala dve publikaciji, ki sta bili pripravljeni v sklopu projekta Bridge 47.

Izdali smo poročilo “Globalno učenje za neznane prihodnosti: Kartografija preteklih in trenutnih trendov in razprav: poročilo, pripravljeno za projekt Bridge 47“, ki ga je pripravil Rene Suša. Poročilo odgovarja na tri ključna vprašanja: kakšen je pomen globalnega učenja za naše družbe; kakšen je učinek globalnega učenja na naše družbe; in zakaj je globalno učenje odgovor na globalne izzive?

Izdali smo tudi “Envision 4.7″: Kažipot, kako krepiti cilj trajnostnega razvoja 4.7. Kažipot prinaša konkretne predloge ukrepanja na nacionalni in evropski ravni – od priprave vseevropske strategije za izpolnitev cilja 4.7 do leta 2021 do nabora potrebnih kompetenc preko sklopa priporočil za medsektorsko sodelovanje in zagotavljanje potrebnih virov. Vključuje tudi zahtevo po prepoznanju vrednosti vseživljenjskega učenja s podporo formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja.


Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve v sklopu sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. Izražena stališča ne predstavljajo stališč EU ali Vlade Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi