Platforma SLOGA je v sklopu aktivnosti projekta Globalna odgovornost za prihodnost v sredo, 28. 8. 2019 na Ptuju izvedla delavnici globalnega učenja za mlade na temo naravnih virov, globalnih izzivov, podnebnih sprememb in okolja.

Delavnica za prvo skupino se je osredotočala na naravne vire, proizvodnjo oblačil, hitro modo in vire, ki so potrebni za nastanek izdelkov.

V drugi delavnici smo se z mladimi pogovarjali o globalni izzivih in odzivanju držav nanje, o trenutni problematiki gozdnih požarov v Amazoniji in z njim povezanimi težavami z določenimi surovinami, o procesih pridobivanja surovi in problematiki monokulturnih plantaž in altrnativah, s katerimi bi lahko nadomestili določene izdelke ali surovine.

Namen obeh delavnic globalnega učenja je bil, da začnejo razmišljati širše o vplivu izdelkov in storitev, ki jih uporabljajo, oziroma o sestavnih delih, ki so za izdelavo njihovega izdelka potrebni.

Vedno več mladih v Sloveniji se vključuje v podjetniške krožke in aktivnosti, ki spodbujajo razvijanje podjetništva. Vendar pa tovrstne aktivnosti premalo pozornosti namenjajo globalni dimenziji in trajnostnemu razvoju. Glavni namen delavnic je, da s podporo in mentorstvom predstavnikov nevladnih organizacij, mladi pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega načina življenja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, enakosti spolov, spodbujanjem kulture miru in nenasilja, državljanstva sveta ter spoštovanjem kulturne raznolikosti.


Projekt financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.logotipi ustvarjanilnik