Imagine 4.7 se je odprl s panelno razpravo na temo »Envision 4.7: Imaging a Future with Target 4.7«, ki je ponovno pregledala Kažipot 4.7, da bi poudarila nadaljnjo pomembnost sodelovanja pri transformativnem izobraževanju v našem vedno spreminjajočem se svetu. Med panelisti je bil tudi Albin Keuc, direktor Platforme SLOGA.

Dogodek, ki je potekal pod vodstvom Brikene Xhomaqi, direktorice Platforme za vseživljenjsko učenje, je preučil načine skupnega ukrepanja v nacionalnem, regionalnem, evropskem in svetovnem kontekstu. Panelisti in udeleženci so bili pozvani, naj poiščejo nadaljnje korake na poti k uresničevanju cilja trajnostnega razvoja 4.7 .

Albin Keuc, direktor Platforme SLOGA je predstavil možnosti uresničevanja Kažipota 4.7 na nacionalni ravni, pri tem pa poudaril: »Kažipot4.7 je nastal zaradi preživetja prihodnjih generacij na tem planetu. In to sporočilo odzvanja danes: Čas za učenje in delovanje za naš planet je zdaj!«.

Panelisti so bili še:

  • Agata Sobiech, Head of Youth and DEAR Section, Generalni direktorat za mednarodna partnerstva, Evropska komisija
  • Miguel Silva, vodja programa Center Sever-Jug Sveta Evrope
  • Hyun Mook Lim, direktor UNESCO APCEIU (Azijsko-pacifiški center za izobraževanje o mednarodnem razumevanju)

Kot smo poročali, je konec maja potekal zaključni globalni dogodek projekta Bridge 47 z naslovom Imagine 4.7, na katerem so se zbrali ljudje z vsega sveta, ki so si izmenjali kolektivna spoznanja o cillju trajnostnega razvoja 4.7 in proslavili potovanje mreže Bridge 47 v zadnjih štirih letih. Tridnevni dogodek je bil namenjen ustvarjanju priložnosti za izmenjavo idej, izkušenj in najboljših praks za udeležence iz različnih sektorjev.

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.