Na Društvu Humanitas so v okviru projekta »Skozi oči begunca« v aprilu, maju in juniju izvedli že 14 celodnevnih delavnic v Ljubljani, Kamniku, Mariboru, Črenšovcih in na Ptuju. Na izkustvenih delavnicah učencem in dijakom ponudijo izkušnjo, priložnost podoživeti stiske, kršitve pravic, občutke. Ti lahko njihova dosedanja prepričanja obrnejo na glavo in jih postavijo pod vprašaj, hkrati pa njihovim lastnim predsodkom nastavijo ogledalo.

Z metodologijo vživljanja v kožo drugega s pomočjo spodbujanja empatije marsikdaj uspemo razbiti tudi še tako negativen predsodek, v nadaljevanju delavnice pa s predstavitvijo resničnih številk in trendov migracij ter srečanjem z gostom v živo razblinimo tudi napačne stereotipe, ki – če jih v družbi vsi skupaj ne naslavljamo dovolj pogumno – postanejo »edina resnica«. Delavnice izvajamo s pristopom globalnega učenja, ki pelje udeležence postopoma od védenja k skrbi, od skrbi k občutenju in od občutenja k delovanju.

Nekaj utrinkov z delavnic – mnenja udeležencev/nk in učiteljev/ic o Humanitasoocih delavnicah:

»Delavnice so bile zelo uporabne, ker smo se pogovarjali, kako so begunci prišli k nam in v kakšni stiski se nahajajo, in čisto mogoče bomo lahko tudi mi kdaj v takšni hudi stiski.« Učenec/ka, OŠ Črenšovci

»Nove podatke smo spoznali na drugačen način kot v šoli in smo si tako stvari lažje zapomnili.« Učenec/ka, OŠ Bičevje

»Delavnice so zelo uporabne, ker so teme dejansko del vsakdana. Vsak dan nas mediji bombardirajo z veliko neresničnimi oz. nelogičnimi dejstvi o tej temi in so nam delavnice pomagale, da tudi sami malo odpremo oči.« Učenec/ka, Srednja šola za oblikovanje Maribor

»Menim, da bi morale biti tovrstne teme vključene v učni načrt, ker se dotikajo življenjskih problematik ter spodbujajo kritično mišljenje, česar danes v šoli manjka. Učiteljica, OŠ Bičevje.

»To, da dijaki spoznajo begunce v živo in da slišijo njihove življenjske zgodbe, najbolj učinkovito razbije predsodke in stereotipe do teh ljudi.« Učitelj, srednja šola za oblikovanje Maribor.

Gledališka igra »Skozi oči begunca«

V jeseni pa bodo začeli z izvajanjem gledališke igre »Skozi oči begunca«. V potujoči izkustveni gledališki igri bodo udeleženci prevzeli identiteto beguncev in migrantov in se s pomočjo voditeljev / igralcev podali na nepredvidljivo pot skozi neštete ovire in nevarnosti do izbranega cilja. Vendar se za nekatere pot tam ne bo končala …

Po gledališki igri sledi voden pogovor, s pomočjo katerega bodo ozavestili doživete občutke in spoznanja ter naredili korak naprej. Pri izvedbi gledališke igre sodelujejo tudi z osebami z migrantskim in begunskim ozadjem.