Bridge 47 je predstavil serijo šestih novih publikacij o temah, opredeljenih v Envision 4.7″: Kažipot, kako krepiti cilj trajnostnega razvoja 4.7. Publikacije se poglobijo v tematike transformativnega učenja, vseživljenjskega učenja, medsektorskega sodelovanja, kazalnikov, kompetenc in virov za cilj 4.7 trajnostnega razvoja.

Publikacije, ki so jih pripravili strokovnjaki in raziskovalci iz celega sveta, tudi iz Slovenije, so nastale z namenom podpore zagovorništvu cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja Agenda 2030 v evropskih in svetovnih politikah.

Namenjene so spodbujanju razprave in predstavitvi avtorjevih pogledov na izbrano temo. Prinašajo primere dobrih praks in konkretne zagovorniške predloge.

Publikacije:

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade RS in/ali Evropske unije.
Bridge 47 logotipi (1)