Rezultati 7. posveta o izvajanju Priporočila o izobraževanju za mednarodno razumevanje, sodelovanje in mir ter izobraževanju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah v državah članicah Unesca iz leta 1974 za obdobje 2017–2020 so bili objavljeni v brošuri.

Brošura z naslovom Kje smo pri izobraževanju za trajnostni razvoj in globalnem učenju? povzema poročila 75 držav članic Unesca, ki so sodelovale na posvetu, in ocenjuje trenutni status vključevanja VITR in GU v nacionalne zakone in politike izobraževanja, učne načrte, izobraževanje učiteljev in ocenjevanje študentov.

Ugotovitve vključujejo tudi rezultate za globalni kazalnik spremljanja napredka pri doseganju cilja trajnostnega razvoja (CTR) 4.7 o spodbujanju trajnostnega razvoja in globalnega državljanstva prek izobraževanja, ki so bili prvič objavljeni julija 2021 v zbirki podatkov Združenih narodov o globalnih kazalnikih CTR. Kazalnik meri, v kolikšni meri sta VITR in GU vključena v izobraževalne politike, učne načrte, izobraževanje učiteljev in ocenjevanje študentov, ter je na voljo za 69 držav.

Pripravila: PV