Platforma SLOGA išče raziskovalko za področje globalnega učenja. V okviru projekta Bridge 47 bo raziskovalka pripravila analizo področja globalnega učenja (GU) v Sloveniji in priporočila za nadaljnjo krepitev področja. Rok za prijave je 21. junij 2019.

Opomba: Ženski slovnični spol se enakovredno uporablja ne glede na spol.

Naslov projekta: Bridge 47 – Building Global Citizenship

Namen razpisa: Izbor raziskovalke za področje globalnega učenja

Obdobje raziskovanja: junij – 15. september 2019

Rok za prijavo: 21. junij 2019

Sredstva, ki so na razpolago: 3000 evrov + 100 evrov za izvedbo usklajevalnega sestanka

Pričakovanja:

Raziskovalka bo pripravila analizo področja globalnega učenja (GU) v Sloveniji in priporočila za nadaljnjo krepitev področja. Namen analize in priporočil je, da bodo ključni deležniki bolje razumeli pomen GU na nacionalni in lokalni ravni. Priporočila bodo podlaga za pripravo Smernic za GU v posvetovalnem procesu z deležniki. Smernice pa bodo podlaga za zagovorniške aktivnosti za krepitev področja GU in njegove prepoznavnosti.

Smernice za GU bodo predstavljale podlago za zagovorniške aktivnosti za krepitev področja GU in njegove prepoznavnosti. Priporočila morajo poleg formalnega in neformalnega izobraževanja vključevati področje izobraževanja odraslih, kot tudi različna vsebinska področja, kot je izobraževanje za trajnostni razvoj, izobraževanje o človekovih pravicah, izobraževanje za globalno državljanstvo, … ter ustrezno utemeljiti njihovo medsebojno soodvisnost.

Izbrana raziskovalka bo pripravila pregled stanja GU v Sloveniji, vključno s kratkim pregledom lokalnih, nacionalnih in evropskih politik na področju GU (vključno s pregledom relevantnih nacionalnih ter tujih dokumentov in raziskav). Pojasniti bo morala tudi pomen in razlike relevantnih konceptov, ki se v Sloveniji uporabljajo v povezavi z GU.

Pričakujemo, da bo raziskovalka za namen raziskave opravila intervjuje z različnimi ključnimi deležniki tako na vladni, nevladni in izvajalski strani in pripravila priporočila za področje GU. Sodelovala bo tudi v posvetovalnem procesu usklajevanja smernic z zainteresiranimi deležniki.

Pričakovani rezultati:

 1. Priprava smernic za področje GU (1–3 strani), ki bodo utemeljene s pripravljenim gradivom pod točkami 1.1., 1.2 in 1.3.
  1. Pregled primerov dobrih praks drugih držav (npr. Bolgarija, Finska, Češka, Irska, Avstrija, Italija)
  2. Priprava pregleda tem, dejavnosti in resursov NVO na področju GU.
  3. Pregled stanja oz. vključevanja tem GU na različnih ministrstvih in drugih relevantnih državnih akterjih.
 2. Organizacija (v sodelovanju s platformo SLOGA) usklajevalnega sestanka z zainteresiranimi deležniki in nadgradnja pričakovanih rezultatov s ključnimi priporočili posveta.

Podlage:

 • Spletna stran »Gorca Earth care«,
 • Zagovorniška strategija za področje GU 2019-2024,
 • Smernice za GU, ki jih je pripravilo društvo Humanitas
 • pregled gradiv s področja GU, pripravljenega v sodelovanju z UKOM,
 • gradiva, pripravljena za MIZŠ
 • Zavod za šolstvo: vnašanje vrednot v izobraževanje,
 • CONCORD-ova analiza o financiranju GU,
 • GENE analize in poročila
 • druga področna gradiva.

Metodologija za izbor raziskovalke

Prijava vseh zainteresiranih raziskovalk naj vključuje:

 • kontaktne podatke,
 • opis relevantnih izkušenj in kratek opis vsaj 1 že opravljene raziskave,
 • opis delovnega načrta priprave posameznega pričakovanega rezultata,
 • časovnico priprave posameznega pričakovanega rezultata,
 • reference.

Prijave pošljite na platformo SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana ali po elektronski pošti: info@sloga-platform.org) najkasneje do 21. 6. 2019. Raziskava mora biti zaključena najkasneje do 15. 9. 2019.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Marjana Huča (marjan.huc@sloga-platform.org) ali Patricijo Virtič (patricija.virtic@sloga-platform.org).

Razpis


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve v sklopu sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. Izražena stališča ne predstavljajo stališč EU ali Vlade Republike Slovenije.

Bridge 47 logotipi