Po dveh letih prekinitve se bo Univerza za mladino in razvoj (university on Youth and Development -UYD) nadaljevala od 11. do 18. septembra 2022 v Mollini (Španija). Mladinske organizacije in vse druge z mladino povezane ustanove se lahko prijavijo za včlanitev v UYD in organizirajo aktivnost v okviru dogodka. Vsaka organizacija je odgovorna za financiranje in upravljanje svoje dejavnosti.

Letošnja tema je »Graditev učinkovitih, odgovornih in vključujočih institucij« kot enega od treh stebrov 16. cilja trajnostnega razvoja: »Mir, pravičnost in močne institucije«. Letna tema je nit, ki povezuje vse dejavnosti, ki potekajo v okviru univerz, in jo bomo raziskali na plenarnih zasedanjih, na katerih bodo sodelovali vsi udeleženci dogodka.

UYD je mednarodni mladinski dogodek, ki ga organizira Center Sveta Evrope Sever-Jug, kjer imajo številne mladinsko vodene in na mlade usmerjene organizacije možnost izvajati lastne aktivnosti (treningi, seminarji, sestanki upravnega odbora). Gre za dinamičen in participativen kontekst, ki spodbuja mreženje, sodelovanje in medvrstno izobraževanje.

Od leta 2000 UYD predstavlja mednarodno središče za srečanja, zagovorništvo mladih in izmenjavo dobrih praks. V enem tednu zbere na stotine mladih, mladinskih delavcev, odločevalcev, strokovnjakov s področja in predstavnikov institucij ter jim vsem omogoči prostor za srečanje, razpravo, krepitev svojih zmogljivosti in sodelovanje pri vprašanjih mladinske politike.

Organizacije, izbrane za izvajanje svoje dejavnosti v okviru 21. izdaje UYD, se bodo pridružile partnerstvu in sodelovale s številnimi drugimi organizacijami za uspeh dogodka in za rast mladinskega sektorja.

Več informacij in prijava

Pripravila: PV