Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE) je objavila publikacijo na temo kakovostnega izobraževanja za vse, v kateri naslavlja državljansko vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj v Srednji Aziji.

Prispevki vključujejo teme kot so promocija CTR 4.7 in implementacijo podcilja 4.7 v mreži šol UNESCO ASPnet, opolnomočenje žensk na območjih in v situacijah okrevanja po naravnih katastrofah, vseživljensko učenje v Koreji in več …

Publikacijo v celoti najdete tukaj.