V četrtek, 5. maja 2022 je potekal forum izobraževalne koalicije za podnebje, na katerem so številni strokovnjaki in deležniki razpravljali o vlogi izobraževanja za zeleni prehod. Udeležila se ga je tudi Platforma SLOGA.

Na forumu so bili predstavljeni konkretni primeri, kako lahko izobraževanje pripomore k ozaveščanju ljudi, razvoju potrebnih znanj in spodbujanju sprememb vedenjskih praks ter s tem aktivno prispeva k zelenemu prehodu.

Izobraževalna koalicija za podnebje omogoča osnovnim in srednjim šolam ter visokošolskim ustanovam v EU sodelovanje pri učnih pobudah in projektih v zvezi s podnebnimi ukrepi, trajnostnim razvojem in okoljem. Prispeva tudi k doseganju načrta evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025.

Posnetek dogodka si lahko ogledate tukaj.

Pripravila: PV