Kulturno izobraževalno društvo PiNA soizvaja mednarodni projekt Greentrepreneurship, podprt s strani programa Erasmus+, ki spodbuja sodelovanje in izmenjavo izkušenj med partnerskimi organizacijami iz Evrope, Azije, Afrike in Južne Amerike na področju zelenega podjetništva in zaposlovanja mladih.

Partnerji so aprila v Beji na Portugalskem organizirali mednarodno usposabljanje za mladinske delavce, v sklopu katerega so udeleženci pridobili znanja in orodja (izobraževalni modul) za organizacijo pilotnih delavnic zelenega podjetništva za brezposelne mlade v svojih lokalnih okoljih. V vsaki državi se bodo oblikovale skupine brezposelnih mladih, ki bodo pod mentorstvom mladinskih delavcev pridobivali potrebna znanja in spretnosti za načrtovanje zelenih poslovnih idej oz. za aktivno udeležbo na (zelenem) trgu dela.

Trenutno v partnerskih državah potekajo priprave na lokalne aktivnosti, v izdelavi pa je tudi drugi novičnik projekta. V prvem novičniku, ki je izšel januarja 2016, lahko med drugim preberete o dobri praksi podjetja Orange Fiber iz Italije, ki trajnostno uporablja odpadke citrusov za izdelavo tkanin.