Društvo Lojtra sporoča, da so v okviru svojega projekta, ki ga je sofinanciral Bridge 47, izdali priročnik Štirje vetrovi.

Priročnik Štirje vetrovi je povabilo k spoznavanju številnih dobrih praks, ki ponujajo orodja in pristope za krepitev zavedanja povezanosti s seboj, z naravo in s soljudmi. Namenjen je učiteljem, facilitatorkam, prostovoljcem, mentoricam, radovednežem, raziskovalkam … Vsem, ki želijo globlje raziskovati svoje bivanje v svetu in težiti k ravnovesju vseh štirih ravni bivanja − fizični, kognitivni, spiritualni in čustveni. Za krajšim opisom vsake prakse boste našli različne vire za nadaljnje raziskovanje.

Priročnik je nastal v okviru projekta Štirje vetrovi, sofinanciranega s strani mreže Bridge 47 (www.bridge47.org) v sklopu projekta Evropske unije. Vsebina je bila pripravljena s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino je odgovorno društvo Lojtra in v nobenem primeru ne odraža stališč financerjev.

Priročnik najdete v naši spletni knjižnici.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.